31 Jul 2007

Roskilde Fjord. Implementeringen af EU´s Vandrammedirektiv

Implementeringen af Vandrammedirektivet er i fuld gang. I Danmark er perioden frem til jul en fase, hvor alle kan komme med ideer til indsatser, som kan forbedre miljøforholdene i de forskellige vandområder.

Implementeringen af Vandrammedirektivet er i fuld gang. I Danmark er perioden frem til jul en fase, hvor alle kan komme med ideer til indsatser, som kan forbedre miljøforholdene i de forskellige vandområder. Dette vil specielt kommunerne kunne have glæde af, da det bidrager til, at den indsatsendelige plan – som Miljøcentrene efterfølgende vil udarbejde – har de rette elementer i sig. Mange kommuner har i den forbindelse dannet kommunefællesskaber, hvor ideer diskuteres i forsøget på at opnå en samlet indstilling f.eks. for et opland til en fjord.

DHI er i den forbindelse blevet anmodet om at agere som sekretariat for en af de større danske fjordsamarbejder, nemlig Roskilde Fjord vest for København, hvor 12 kommuner har dannet en oplandsgruppe. DHI´s rolle er at facilitere processen, indsamle ideer fra kommunerne, supplere med egne ideer og forsøge at skabe konsensus omkring en samlet plan, som vil føre til acceptable miljømæssige og biologiske forhold i fjorden samt i søer, grundvandsområder og vandløb i oplandet.