04 Jul 2007

DHI skal være med til at rense Høfde 42

DHI har sammen med DGE og Watertech fået en kontrakt med Region Midtjylland og Miljøstyrelsen på et pilotprojekt om oprensning af Høfde 42. Oprensningen skal foregå ved at kombinere to processer.

DHI har sammen med DGE og Watertech fået en kontrakt med Region Midtjylland og Miljøstyrelsen på et pilotprojekt om oprensning af Høfde 42. Oprensningen skal foregå ved at kombinere to processer. Første proces er basisk hydrolyse, hvor parathion spaltes til paranitrofenol og organiske fosforsyrer. Den del af forureningen, der ikke fjernes ved hydrolysen og den efterfølgende oppumpning, skal behandles ved hjælp af bioventilering. Projektet består af både feltundersøgelser og laboratorieundersøgelser. DHI skal hovedsageligt gennemføre laboratoriestudier af den basiske hydrolyse og mulighederne for biologisk nedbrydning.