23 Apr 2007

Usikkerhed ved prøvetagning

Den 12-13 april afholdt DHI en workshop i Hillerød om bestemmelse af usikkerhed ved prøvetagning. Omkring 60 deltagere fra 15 forskellige europæiske lande deltog i workshoppen. Deltagerene repræsenterede nationale styrelser (f.eks.

Den 12-13 april afholdt DHI en workshop i Hillerød om bestemmelse af usikkerhed ved prøvetagning. Omkring 60 deltagere fra 15 forskellige europæiske lande deltog i workshoppen. Deltagerene repræsenterede nationale styrelser (f.eks. the Latvian Environmental Geology, Meteorology Agency and the Flemish Environmental Agency), akkrediteringsenheder ( DANAK, SWEDAC and LATAK), forsknings- og uddannelsesinstitutioner samt den private sektor. Workshoppen bestod dels i præsentationer fra eksperter på området og dels i gruppearbejde, hvor deltagerne fik lejlighed til selv at arbejde med relevante problemstillinger og data til bestemmelse af usikkerheden ved prøvetagningen. Der var både i forbindelse med præsentationerne og gruppearbejdet rig mulighed for at for at stille spørgsmål og diskussion var livlig. Præsentationer og andet materiale fra workshoppen kan findes på www.samplersguide.com.