10 Dec 2007

DHI i projekt om nanomaterialer

Miljøstyrelsen har netop udnævnt et konsortium bestående af DHI, Dansk Standard og SPC Strategic Partnering and Communication som vinder af Miljøstyrelsens udbud af opgaver under Virksomhedsordningen.

Miljøstyrelsen har netop udnævnt et konsortium bestående af DHI, Dansk Standard og SPC Strategic Partnering and Communication som vinder af Miljøstyrelsens udbud af opgaver under Virksomhedsordningen.

Konsortiet har vundet opgaven om nanomaterialer. Opgaven går ud på at analysere behovet for, at danske virksomheder får retningslinjer for markedsføring af produkter baseret på nanomaterialer, samt at undersøge behovet for at give bred borgerrettet information om nanomaterialers sundheds- og miljømæssige egenskaber og eventuelle risici.

Behov for mere oplysning
DHI’s Center for Miljø og Toksikologi bidrager med unik viden om stoffers og produkters farlighed og erfaring i risikovurdering. De eksisterende klassificerings- og mærkningsregler dækker ikke nanomaterialernes særlige egenskaber, og der er derfor behov for bedre oplysning til brugerne.

Nanoteknologi er et område, der debatteres både i videnskabelige kredse og i almindelige medier. Det er en teknologi, der åbner en masse nye muligheder inden for en bred palette af områder, der spænder fra nyt computerudstyr over nye lette multifunktionelle komponenter i bil- og luftfartsindustrien til metoder til helbredelse af cancer og andre sygdomme. Industrieksperter anslår, at nanoteknologi inden for de næste 5 - 10 år vil udgøre et fundament for op mod halvdelen af nye produkter på markedet.