31 Oct 2007

Vandhaner og drikkevandsgodkendelse

Som det blev belyst i TV2’s udsendelse, findes der i mange danske hjem vandhaner, som afgiver sundhedsskadelige tungmetaller til drikkevandet.

Som det blev belyst i TV2’s udsendelse, findes der i mange danske hjem vandhaner, som afgiver sundhedsskadelige tungmetaller til drikkevandet. Det drejer sig om vandhaner, som danske importører får fremstillet i Kina, hvor jern- og metalskrot bliver anvendt til nye vandhaner.

Mange af disse vandhaner er produceret af urene råstoffer, der frigiver metaller som f.eks. bly, der overskrider de tilladte grænseværdier, og er ikke mærket med den lovpligtige VA-godkendelse.

Plast til drikkevand skal også godkendes
I Danmark er der desuden krav til plastmaterialer, der er i kontakt med drikkevand. Produkter, der er fremstillet af polymere materia­ler (f.eks. plast og gummi), skal vurderes for af­givelse af sundheds­skadelige stoffer og godkendes, før de må sælges i Danmark. Der skal foreligge godkendelse af produkter til drikkevand som f.eks.:

  • Drikke­vandskølere
  • Amerikanske køleskabe med isterningsproduktion
  • Slangesæt
  • Vandrør
  • Vandbehandlingsanlæg til koldt brugsvand
  • Sodavandsanlæg

Det er ETA Danmark, der administrerer VA-godkendelsen.

DHI udfører den sundhedsmæssige vurdering, der ligger til grund for den endelig VA-godkendelse.