13 Sep 2006

DHI deltager i udviklingen af REACH vejledninger til industrien

DHI – Institut for Vand og Miljø har en central rolle i to nye projekter finansieret af EU Kommissionen (JRC) og med formålet at udvikle vejledninger, som skal gøre det muligt for industrien at imødekomme kravene i EU’s kemikalielovgivning, REACH.

DHI – Institut for Vand og Miljø har en central rolle i to nye projekter finansieret af EU Kommissionen (JRC) og med formålet at udvikle vejledninger, som skal gøre det muligt for industrien at imødekomme kravene i EU’s kemikalielovgivning, REACH. REACH forventes at træde i kraft i løbet af foråret 2007.

DHI deltager i konsortiet, der gennemfører REACH implementeringsprojektet RIP 3.2-2 (Del IV), som også omfatter brancheorganisationen for den europæiske kemiske industri (Cefic), den europæiske plastic industri (EuPC), Ökopol, RIVM, TNO, BAuA, BfR og UBA. Dette projekt har til formål at udvikle eksponeringsscenarier og tekniske vejledninger til Kemikalie-Sikkerheds-Rapporten, som er et væsentligt nyt krav til industrien med betydning for hele kemikalie-forsyningskæden.

DHI deltager ligeledes i konsortiet, der gennemfører REACH implementeringsprojektet RIP 3.5-2, som også omfatter Ökopol og Risk & Policy Analysts (RPA). Dette projekt har til formål at udvikle teknisk vejledning, der specielt fokuserer på kravene og udfordringerne til downstream-brugere.

De to projekter forventes at føre til praktisk anvendelige vejledninger og vil give DHI en unik viden, der kan bruges til at hjælpe industrien med de nye forpligtigelser under REACH.

For yderligere oplysninger, kontakt venligst: Torben Madsen ( tma@dhigroup.com ).