18 Aug 2006

Ny hjemmeside giver overblik over miljøjunglen

Find de rigtige dokumenter og få hjælp til, hvordan de skal bruges. 'Virksomhedernes Miljøguide' giver overblik over lovgivning og standarder og rådgivning om, hvordan virksomheder bedst kan opfylde miljøkravene.

Find de rigtige dokumenter og få hjælp til, hvordan de skal bruges. 'Virksomhedernes Miljøguide' giver overblik over lovgivning og standarder og rådgivning om, hvordan virksomheder bedst kan opfylde miljøkravene.

Det kan være vanskeligt, særligt for små og mellemstore virksomheder, at følge med i myndighedernes miljøkrav. Det kan være både tids- og ressourcekrævende at finde de nødvendige informationer og finde ud af hvordan de skal bruges. Men nu er der hjælp at hente.

Den nye hjemmeside, Virksomhedernes Miljøguide er oprettet af Dansk Standard, DHI – Institut for Vand og Miljø og FORCE Technology og finansieret af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. Formålet er at give virksomheder, især SMV’er, et nemt og overskueligt redskab til at holde sig ajour med lovgivning, standarder og ”best practice” på miljøområdet. På hjemmesiden kan virksomhederne få hjælp til at fortolke de ofte komplicerede og omfattende regler, standarder og forskrifter.

Virksomhedernes Miljøguide er struktureret på en måde, så det er både nemt og hurtigt at finde frem til den relevante information. Hjemmesiden har seks indgange:

  • Fire emner: Luft, vand, jord og affald - hvor man under hvert kan finde den tilhørende lovgivning, vejledninger og standarder, samt en kort beskrivelse af, hvordan lovgivningen hænger sammen i praksis og hvad der er særligt vigtigt.
  • Ledelse – med information om forskellige ledelsessystemer og hvordan de kan implementeres.
  • Rådgivning – uddybende information og konkret hjælp. Siderne kommer med gode råd, og anbefalinger til, hvordan man kommer i gang med arbejdet.

Tanken er, at hjemmesiden skal kunne bruges både af virksomheder med generelle spørgsmål, f.eks. et nyt affaldsproblem, hvor man kan gå ind under affaldstypen og få overblik over muligheder og krav, og af specialister, der f.eks. leder efter en specifik bekendtgørelse eller direktiv.

Virksomhedernes Miljøguide indeholder også et dialogforum, hvor virksomheder bl.a. kan stille spørgsmål til eksperterne bag hjemmesiden. Der vil også blive mulighed for at tilmelde sig et nyhedsbrev, så man kan holde sig orienteret om opdateringer på hjemmesiden.