15 Dec 2020

MIKE RELEASE 2021 - novinky a aktuální softwarové produkty MIKE by DHI

Rádi bychom Vás informovali o vydání MIKE RELEASE 2021 - novinky a vylepšení softwarových produktů MIKE by DHI!


Pro všechny klienty, kteří mají software MIKE by DHI s platnou podporou SMA (Service and Maintenance Agreemet), jsou připraveny aktualizace ke stažení!

Odkaz na centrální webovou stránku DHI Group pro stažení aktuální verze SW.Co je nového?

Nový produkt MIKE+, softwarová platforma, která umožňuje komplexní plánování a optimalizaci vodohospodářských systémů s využitím rozsáhlejší palety funkcí a nástrojů, přičemž využívá adaptabilních schopností matematického modelování. Více o MIKE+ na této stránce.

Stručný přehled hlavních změn dle hlavních oblastí, kde jsou softwarové produkty MIKE by DHI používány:

URBAN

 • Optimalizování systému vodovodů a městského odvodnění pomocí aktualizovaných modulů:
 • Nový modul Water Hammer - eliminace vodních rázů a zabezpečení provozu vodovodní sítě

WaterNet Advisor

 • Výkonné vizualizační schopnosti WaterNet Advisoru jsou nyní rozšířeny na kanalizační systémy


WEST

 • Nový CNP model pro komplexní modelování uhlíku, dusíku, fosfor, síry a anorganických pevných látek v rámci celé ČOV
 • Systematické vyhodnocení potenciálu obnovy energie a zdrojů
 • Aktualizace knihovny WEST pro jednotky biologického čištění

INLAND

FEFLOW

Nová flexibilita FEFLOW s aktualizovanými funkcemi:

• Import, aktualizace a sdílení výsledků modelů MODFLOW pomocí vizualizačních nástrojů FEFLOW• Lepší přístup k jádru FEFLOW a vylepšená dokumentace k řešení komplexních projektů pomocí rozšířeného FEFLOW API
• Propojení s novým hydromechanickým modulem využitelným pro odhad poklesu povrchu a předpovědi čerpacích poměrůMIKE OPERATIONS

Optimalizace způsobu práce s těmito aktualizacemi v MIKE OPERATION:

• Transformování modelů MIKE FLOOD na systémy podpory rozhodování v reálném čase pomocí MIKE OPERATION

• Porovnávání a správa modelů FEFLOW v MIKE OPERATION za účelem úspory čas a zvýšení efektivity a jistoty při rozhodováníMARINE

Zlepšení efektivity práce s těmito aktualizacemi MIKE 21 a MIKE 3:

 • Kalibrace modelů pomocí našich vylepšených algoritmů pro výpočty gradientů pro dosažení vyššího stupně přesnosti pro hydrodynamické a transportní modely
 • Snížení potíží s dlouhodobými simulacemi pomocí nové funkce HotStart pro simulace částic
 • Nové možnosti parametrizace v modulu výměny tepla, abyste dosáhli lepší kalibrace modelu
 • Zvýšení efektivity a bezpečnosti přístavů pomocí systémů DynaMoorTM společnosti Trelleborg, nyní podporovaných v analýze kotvení MIKE 21

 • Přesnější odhad ukládání sedimentů na otevřených vodách pomocí vylepšeného modulu MudE Transport MUDE 3
 • Vypočet zdrojů úniku sedimentů a stopy depozice na základě vašich skutečných podmínek stavu vody a mořského dna
 • Úspora času a úsilí při simulaci komplexních plánů likvidace odpadů díky bezproblémové integraci systémů “nearfield” a “farfield”
 • Snížení nejistoty v modelových předpovědích

GENERAL

UPDATES AND IMPROVEMENTS 

Podrobnější popis nových funkcí a změn v produktech MIKE by DHI naleznete na webových stránkách DHI Group v tomto odkazu.