26 Nov 2020

MIKE+ nová platforma pro řešení vodohospodářských problémů ve městech

Softwarová platforma MIKE+ umožňuje komplexní plánování a optimalizaci vodohospodářských systémů s využitím rozsáhlejší palety funkcí a nástrojů, přičemž využívá adaptabilních schopností matematického modelování.


Využijte naplno novou platformu pro modelování vodohospodářských systémů

Integrujte, modelujte a spravujte všechny své vodohospodářské systémy na jedné platformě.

S využitím platformy MIKE+ můžete integrovat, modelovat a spravovat všechny městské vodohospodářské systémy v jednom prostředí. Můžete provádět komplexní analýzy vaší vodohospodářské infrastruktury. Všechny nejnovější analytické metody a data máte přehledně na jednom místě a rychle k dispozici.

Vodovodní sítě a kanalizační systémy, sítě vodních toků a objektů na nich v poprvé jednom přehledném a intuitivním prostředí, to je nový MIKE+.

Zásobování vodou (Water Distribution)

Provádějte hydraulické modelování a modelování kvality vody, získejte kontrolu nad čerpadly a ventily a snižujte úniky vody. Plánujte a optimalizujte rozdělení vodovodní sítě, analyzujte požární průtoky a trasujte vícenásobné zdroje. Počínaje plánováním kapacity systému dle spotřeby přes úlohy pro optimalizaci kvality vody po optimální řízení systému zásobování vodou, můžete při veškerém rozhodování o distribuci vody počítat s MIKE+.

Podrobnější informace o využití MIKE¬+ pro oblast zásobování vodou zde.

Kanalizační systémy (Collection Systems)

Spravujte s jistotou své kanalizační systémy. Modelujte a analyzujte hydrologické zatížení a hydraulické aspekty vašeho systému odvodnění. Navrhujte ovládací prvky pro řízení v reálném čase a vypočtěte průtoky a velikost infiltrace pro systémy jednotné, dešťové nebo splaškové kanalizace.

Podrobnější informace o využití MIKE¬+ pro oblast kanalizací zde.

Říční sítě (River Networks)

Zabývejte se hydrologií vodních toků, analyzujte jejich stav a odhadujte rozsah jejich znečištění abyste předešli haváriím a zlepšili kvalitu vody. Zkoumejte hydrauliku vodních toků, kvalitu vody, využijte nástroj pro předpovídání extrémních událostí (povodně) a sledujte změny v povodí na jedné univerzální modelovací platformě.

Podrobnější informace o MIKE¬+ pro oblast vodních toků zde.

Ochrana před povodněmi (Flooding)

Získejte úplný rozsah informací o předpokládaných záplavách. Předvídejte dopad povodňových událostí, identifikujte rizika, plánujte a vyhodnoťte opatření pro přizpůsobení se změně klimatu a aktualizujte povodňové plány.

Podrobnější informace o MIKE¬+ pro oblast ochrany před povodněmi zde.