DHI er de første du bør kontakte når du står overfor en vanskelig utfordring i et vannmiljø. Vi er omgitt av vann, enten det er elver, reservoarer, hav, kystlinjer eller vann i byer eller fabrikker.
Vi kan vann, og vi har stor kunnskap om vannmiljøer. Vi har opparbeidet mye kunnskap gjennom 50 år med målrettet forskning og erfaring fra over 140 land.
Vi jobber for å gjøre denne kunnskapen tilgjengelig for kunder og partnere verden over gjennom våre lokale team og programvare.
Så hvis du trenger å redusere vannforbruket, dele vann på en rettferdig måte, få bedre vannkvalitet, lage statistikker over vannets virkning eller overvåke vannstrømmer og vannmiljø, kan vi hjelpe deg. Vår kunnskap sammen med våre medarbeideres ekspertise og vår teknologi er nøkkelen til riktig løsning.

DHI Norway

Våre medarbeidere styrker kunnskapen vår og bringer kunnskapen videre verden over

Våre høyt kvalifiserte medarbeidere (80 % av dem har en mastergrad eller doktorgrad) tilfører stadig ny kunnskap om vannmiljøer. De gjør denne kunnskapen tilgjengelig verden over via vårt globale nettverk av lokalkontorer. De sørger dermed for at løsningene våre er relevante for ulike lokalsamfunn.

KUNDESAMARBEID

Vi jobber tett med kundene våre for å gjennomføre vellykkede prosjekter. Vi er opptatt av kundenes spesifikke behov og utfordringer. Vi er pålitelige rådgivere for kundene våre fordi profesjonell integritet er svært viktig for oss. Vi arbeider med ulike typer kunder, alt fra beslutningstakere til fagfolk innen vann:

  • Offentlige myndigheter og statlige organisasjoner
  • Industrisektorer som havner, vann og avløp, energi, selskaper innen infrastruktur og transport
  • Rådgivende ingeniører og entreprenører

VÅRE MERKER

upcoming training courses

7 Dec
1 day
Webinar: PEST++ in FePEST (FEFLOW 7.5) Join this 60-minute webinar for a live demonstration of the new features in FePEST as part of FEFLOW 7.5 in the MIKE 2022 Release. Learn how to get started with PEST++, migrate from classical PEST to PEST++ within the FEFLOW framework and implement Iterative Ensemble Smoother methods for uncertainty quantification. Date: 7.12. 2021 Time: 07.00 - 08.00 AM UTC Online Register
7 Dec
1 day
Webinar: PEST++ in FePEST (FEFLOW 7.5) Join this 60-minute webinar for a live demonstration of the new features in FePEST as part of FEFLOW 7.5 in the MIKE 2022 Release. Learn how to get started with PEST++, migrate from classical PEST to PEST++ within the FEFLOW framework and implement Iterative Ensemble Smoother methods for uncertainty quantification. Date: 7.12. 2021 Time: 16.00 - 17.00 UTC Online Register
8-10 Dec
3 days
MIKE HYDRO BASIN This three-day course gives you an overview of how to use MIKE HYDRO Basin to support river basin management and reservoir operations. The course can be adapted to focus on different aspects of river basin management including hydropower, surface water gr India
9 Dec
1 day
Webinar: New wave and turbulence modelling features in MIKE 21/3 release 2022 Join this 60-minute webinar for a preview of the new features in MIKE 21/3 as part of the MIKE 2022 Release. Learn all about our new turbulence model in MIKE 3 Flow Model FM and MIKE 3 Wave FM, our improved parametrization in MIKE 21 Spectral Waves FM, new GPU accelerations and the ground heating feature in MIKE 3 Flow Model FM and more! Date: 09.12. 2021 Time: 8.00 - 9.00 AM UTC Online Register
9 Dec
1 day
Webinar: New wave and turbulence modelling features in MIKE 21/3 release 2022 Join this 60-minute webinar for a preview of the new features in MIKE 21/3 as part of the MIKE 2022 Release. Learn all about our new turbulence model in MIKE 3 Flow Model FM and MIKE 3 Wave FM, our improved parametrization in MIKE 21 Spectral Waves FM, new GPU accelerations and the ground heating feature in MIKE 3 Flow Model FM and more! Date: 09.12. 2021 Time: 4.00 - 5.00 PM UTC Online Register
25 Jan-4 Feb
11 days
INTRODUCTION TO TOXICOLOGY This four-module online course will teach you the basic principles of toxicology, hazard end-points, and how different routes of exposure impact on toxicity. In addition, you will acquire an improved understanding of hazard and risk assessments and the principles and rationale behind toxicological testing. Online Register
9-23 Feb
15 days
MOTION ASSESSMENT OF SERVICE VESSELS AT OFFSHORE WIND FARMS This two-module, instructor-led, online course addresses the fundamentals of dynamic motion analysis by providing an example on how to set up a service vessel at an offshore wind turbine subject to environmental forces such as waves, currents and wind in Frequency Response Calculator (FRC) and MIKE 21 MA. Dates: 9 Feb, 16 Feb, 23 Feb. Time: 07:00-09:00 UTC. Fee: €550 (Early Bird/deadline: 12/01) or €650 (Standard/deadline: 03/02) Online Register
16 Mar
1 day
REGULATORY AND APPLIED TOXICOLOGY This two-hour online module addresses the pharmaceutical industry. We will define the terms Occupational Exposure Limit (OEL) and Permitted Daily Exposure (PDE) and explain their use for different purposes. This will include guidance on how to collect data, methods for deriving OEL and PDE, and relevant guidelines. We will also explain how to handle candidates for active pharmaceutical ingredients (APIs) with very sparse data and the OEB (Occupational Exposure Banding) system. Online Register
23 Mar
1 day
REGULATORY AND APPLIED TOXICOLOGY This two-hour online module focuses on substances of very high concern (SVHC) and how to define the critical effects. We will explain how to cope with SVHCs in various regulations (REACH, biocides/pesticides, cosmetics, medical devices and food regulation). We will describe how to look for and identify SVHCs and potential endocrine disruptors, including obligations and what to do in the different regulatory regimes. We wrap up with a status on the regulation of endocrine disrupting substances (EDCs). Online Register
6 Apr
1 day
REGULATORY AND APPLIED TOXICOLOGY In this two-hour online module we will define various types and terms of tolerable exposure levels and show how you can use them, including an explanation of relevant types of hazard data and how to collect these. You will learn to identify critical effects and a critical no-observed-adverse-effect-level (NOAEL) for derivation of tolerable exposure levels and how to adjust the NOAEL to relevant dose metrics. We will explain how to use assessment factors and how to evaluate non-threshold effects. Online Register