Monitoring

DHI a.s. poskytuje širokou paletu služeb v oblasti monitoringu vodního hospodářství a životního prostředí. Společnost se systematicky zabývá monitoringem již více než 20 let, nabízí a používá pro vlastní měření technologie, které patří ke špičkám ve svém oboru.

V oblasti monitoringu stokových a vodovodních systémů nabízíme: 

  • Návrh a realizace krátkodobých nebo střednědobých měrných kampaní 
  • Projekty a realizace trvalých měrných profilů 
  • Projekty a realizace dálkového přenosu dat 
  • Dodávka a servis měřící techniky, zastoupení firem: NIVUS, ADS, FIEDLER 
  • Zpracování a analýzy dat z měření 
  • Úřední měření průtoku kapalin s otevřenou hladinou (DHI a.s. je autorizovaným subjektem).

a další činnosti spojené s komplexním monitoringem ve stokové síti, ČOV, zásobovacích systémech a v dalších oblastech vodního hospodářství a odstraňování a čištění odpadních vod.

Dále poskytujeme služby v oblasti měření infiltračních charakteristik půd a zemin.