Infiltrometr

Multidisk
Automatický vícebodový podtlakový infiltrometr

Podtlakový infiltrometr slouží pro stanovení hydraulických charakteristik půd a zemin, především funkce nenasycené hydraulické vodivosti v blízkosti nasycení nebo infiltrační schopnosti půdy použitelný v širokém spektru aplikací.

Skládá se ze dvou modulů po třech infiltračních jednotkách a digitální jednotky. Souběžně umožňuje měření v šesti bodech a vyhodnocení dat kumulativní infiltrace a funkce hydraulické vodivosti v řídící a záznamové jednotce přístroje v reálném čase.


Vícebodový automatický diskový infiltrometr a metodika měření pro rutinní stanovení infiltrační schopnosti půd v terénu

byly zpracovány v rámci projektu TA01021844.
Projekt byl vypracován díky poskytnutí podpory v rámci Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA. 
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky (TAČR
Příjemce: České vysoké učení technické v Praze 
Účastníci: DHI a.s. a CS PLASTING s.r.o.