DHI เป็นคนแรกที่คุณควรจะคิดถึงเมื่อคุณมีความท้าทายที่ยากจะแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับน้ำ ไม่ว่าจะเป็นแม่น้ำ, อ่างเก็บน้ำ, มหาสมุทร, ชายฝั่ง, ในเมืองหรือในภาคอุตสาหกรรม ความรู้ของเราในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับน้ำไม่เป็นสองรองใคร ด้วยประสบการณ์กว่า 50 ปีของการวิจัยที่ทุ่มเทและการประยุกต์ในโครงการต่างๆจากกว่า 140 ประเทศ เรามุ่งมั่นที่จะกระจายความรู้นี้ผ่านซอฟต์แวร์ที่เป็นเอกลักษณ์ ไปทั่วโลกให้กับลูกค้าและคู่ค้าผ่านตัวแทนของเราในประเทศต่างๆ โลกของเรามีน้ำเป็นองค์ประกอบหลัก ดังนั้นไม่ว่าคุณต้องการที่จะประหยัดน้ำ ใช้น้ำร่วมกันอย่างเป็นธรรม ปรับปรุงคุณภาพ – ประเมินผลกระทบของการจัดการการไหล เราสามารถช่วยคุณได้ ความรู้ความเชี่ยวชาญและเทคโนโลยีของเราถือเป็นกุญแจสำคัญในการเปิดประตูสู่แนวทางการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม

DHI Representation - Thailand

ผู้แทน DHI - ประเทศไทย

DHI Thailand เป็นศูนย์ประสานงาน DHI ประจำประเทศไทยของ DHI ประเทศเดนมาร์ก DHI Thailand เริ่มก่อตั้งเมื่อ วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2546 โดย DHI ออสเตรเลีย ซึ่งดูแลลูกค้าในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกในขณะนั้น

จากการเติบโตของธุรกิจแบบจำลองอย่างต่อเนื่อง และแบบจำลองของ DHI มีการใช้งานแพร่หลายในประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2547 DHI Thailand จึงเปลี่ยนไปขึ้นตรงกับ DHI เดนมาร์ก

DHI Thailand เป็นศูนย์ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับแบบจำลองของ DHI และจัดอบรมการใช้แบบจำลองต่าง ๆ ของ DHI ทั้งนี้จะมีผู้เชี่ยวชาญแบบจำลองในแต่ละด้านมาเป็นผู้ฝึกอบรม นอกจากนี้ยังมีการจัดสัมมนาหรือจัดบรรยายพิเศษตามโอกาสต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่รูปแบบและเทคนิคใหม่ ๆ ในแบบจำลองของ DHI ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

เรียนรู้เพิ่มเติม

หลักสูตรฝึกอบรมที่จะจัดขึ้นในประเทศไทย

หลักสูตรฝึกอบรมที่จะจัดขึ้นในประเทศไทย [EN]

3-4 Jul
2 days
MIKE HYDRO River Migration This two-day course teaches MIKE 11 users how to begin with MIKE HYDRO River and introduces all the advantages of this new platform for modelling of river systems. Thailand
6-7 Jul
2 days
MIKE HYDRO River Advanced HD This two-day course increases your skills to develop advanced river models for flood plain studies, irrigation systems, and complex river networks with hydraulic structures and advanced control of operational gates, etc. Thailand
11-12 Jul
2 days
MIKE HYDRO BASIN This two-day course gives you an overview of how to use MIKE HYDRO Basin to support river basin management and reservoir operations. The course can be adapted to focus on different aspects of river basin management Thailand
18-19 Jul
2 days
MIKE HYDRO River ECO LAB This two-day course teaches you the fundamentals of ecological modelling and gives you an introduction on how to develop an ecological model and set it up using MIKE HYDRO River ECO Lab. Focus is on 1D systems. Thailand
25-26 Jul
2 days
FLOOD FORECASTING AND EARLY WARNING This two-day, hands-on course teaches you how to create powerful forecasting and early warning system and how you can configure a system to meet your specific needs. Thailand