O Nás

Spoločnosť DHI poskytuje širokú paletu služieb a nástrojov pre oblasť vodného hospodárstva a životného prostredia.

Odborníci DHI sú prvými, ktorým je potrebné zavolať keď máte vyriešiť problém v oblasti vodného hospodárstva – či už je to rieka, nádrž, pobrežie alebo vodovody a kanalizácie.

Naše znalosti sa opierajú o 50 ročné skúsenosti v oblasti výskumu a reálnych aplikácií vo viac ako 140 krajinách sveta. Snažíme sa, aby tieto globálne skúsenosti boli prístupné klientom a partnerom prostredníctvom našich lokálnych pobočiek s pomocou špecializovaných softvérov.

Naším svetom je voda. Takže ak potrebujete šetriť vodou, spravodlivo ju rozdeľovať, zlepšiť jej kvalitu, vyhodnotiť jej vplyv alebo spravovať jej tok, my Vám môžeme pomôcť. Naše znalosti v kombinácii s odbornými znalosťami nášho tímu a silou našich technológií, sú kľúčom k odomknutiu správneho riešenia.

Konzultačná a expertná činnosť je založená na aplikácii moderných technológií, akými sú monitorovacie systémy, matematické modely, geograficko-informačné systémy, nástroje pre podporu rozhodovania a ďalšie. Jednou z hlavných priorít spoločnosti je prenos DHI technológií a znalostí do vodohospodárskej praxe. Za týmto účelom organizujeme kurzy, odborné školenia a semináre, na ktorých zoznamujeme odborníkov z vodného hospodárstva a zo životného prostredia s rozsiahlym potenciálom moderných informačných technológií.

Naši zamestnanci sa taktiež aktívne zapájajú do výskumných a vedeckých prác vrátane aplikovaného výskumu a prenášania najnovších poznatkov do vodohospodárskej praxe, čím sa naša spoločnosť radí medzi technologickú špičku.

Pozrite si naše video a získajte prehľad o tom, kto naozaj sme. Pozrite sa s akou vášňou všetci pracujeme na našom cieli – riešení problémov vo vodnom hospodárstve v celosvetovom rozsahu. Pochopíte, prečo si nás naši partneri vybrali – pre naše rozsiahle vedomosti a komplexnú odbornosť.