Vodovodné siete

Vyvážená kombinácia medzi meraním a výpočtom je jednou zo základných podmienok úspešného riešenia problematík vodného hospodárstva za prijateľné náklady.

DHI v oblasti monitoringu vodovodných sietí ponúka návrh a realizáciu krátkodobých alebo strednodobých merných kampaní ktoré zahŕňajú predovšetkým:
  • Meranie tlakov, prietokov, hladín a odberov na vodovodných sieťach
  • Hydrantové testy
  • Meranie únikov vody a ich distribúcia
  • Meranie kapacity požiarnych hydrantov