Software

NivuSoft – softvér pre komunikáciu s prístrojmi firmy NIVUS. Umožňuje vykonávať nastavenie jednotky, stiahnutie a základnú analýzu dát. Licencia software pre 1 PC je súčasťou dodávky prietokomera.

MOST 32 – Softvér pre komunikáciu s prístrojmi firmy Fiedler – Mágr. Programový modul Most 2.3 pre nastavovanie všetkých parametrov starších aj novších prístrojov z ponuky a ku spracovaniu nameraných dát. Plne nahraďuje staršie programy MOST 2.2, MOST 2.0.

GANDALF - je softvérový prostriedok určený pre prácu s časovo orientovanými dátami – časové rady, ich kontrola a efektívna prezentácia. Software je určený špeciálne pre spracovanie dát z merných kampaní, reporting merania, detailnú analýzu vybraných objektov na vodovodných a kanalizačných sieťach, ale svoje uplatnenie nachádza v celom spektre úloh vodného hospodárstva.