Meracia technika firmy nivus

Meracia technika firmy Nivus predstavuje kvalitné prietokomery a s nimi súvisiace príslušenstvo.

Ich použitie je vhodné do sietí s prúdením o voľnej hladine aj tlakovým prúdením v kanalizačných, vodovodných, poprípade riečnych sieťach.

Prietokomery - korelačná metóda

 

OCM Pro CF – registračná jednotka prietokomeru, prevedenie pre montáž na stenu, membránová klávesnica a displej, napájanie 220 V AC / 50hz alebo 24V DC, dátové komunikačné rozhranie – pamäťová karta, rozhranie TCP/IP pre prístup z internetu protokolom HTML. Možnosť dodania vo verzii s certifikátom do potenciálne výbušného prostredia. EX Zone I.

Zobraziť produktový list 
   

NIVUS FULL PIPE (NFP) - je ultrazvukový prietokomer pre plne zatopené potrubia v prevedení pre montáž na stenu, ovládanie pomocou membránovej klávesnice. Možnosť dodania vo verzii s certifikátom do potenciálne výbučného prostredia. EX Zone I. Prietokomer je možné dodať v prevedení pre nasledovné profily

DN 100 až DN 500

DN 550 až DN 800

Zobraziť produktový list
   

PCM PRO – registračná jednotka pre prenosný prietokomer, membránová klávesnica a displej, napájanie akumulátorom NiMH 25,5 Ah, dátové komunikačné rozhranie, pamäťová karta, prevedenie do potenciálne výbušného prostredia EX Zone 1.

Zobraziť produktový list
   

PCM 4 – registračná jednotka pre prenosný prietokomer, membránová klávesnica a displej, napájanie oloveným akumulátorom, priamy vstup pre pripojenie vzorkovača, dátové komunikačné rozhranie, pamäťová karta, prevedenie BEZ do potenciálne výbušného prostredia EX Zone 1.

Zobraziť produktový list
 

 

Kombinovaný senzor merania rýchlosti prúdenia koleračnou metódou (rozsah merania -1.0 - + 6.0 m/s, presnosť ±1 % alebo 0.005 m/s), hĺbky vody ultrazvukovou metódou (rozsah merania 0 – 3.5 m, presnosť ±0.15 % max. hodnoty) a hydrostatického tlaku (rozsah merania 0 – 2.0 m, min. merateľná hĺbka 0.04 m, presnosť < ±0.002 m). Prevedenie senzoru pre montáž na dno alebo do steny potrubia, prípadne z materiálu vysoko odolného chemikáliám. Možnosť dodania vo verzii s certifikátom do potenciálne výbušného prostredia Ex Zone 1.

Možnosť pripojenia k jednotkám OCM Pro CF,  PCM PRO a PCM 4.

Senzor je možné vybaviť pre meranie:

  • Rýchlosť prúdenia
  • Rýchlosť prúdenia a hĺbka vody
  • Rýchlosť prúdenia a hydrostatický tlak
  • Rýchlosť prúdenia a hĺbka vody a hydrostatický tlak
Zobraziť produktový list
   

Ultrazvukový senzor Vektor Profiler využíva korelačnú metódu a umožňuje merať hladinu a rýchlosti až do vzdialenosti 4 m. Je vybavený dvoma rýchlostnými senzormi umiestnenými po a proti smeru prúdenia, každý umožňuje snímať až v 16-tich dielčích výškových vrstvách. Sonda sa vyznačuje vysokou presnosťou a stabilitou merania.

Pre pripojenie k jednotke OCM Pro CF.

Zobraziť produktový list
   

Mini sondy sú vhodné pre meranie rýchlosti a hĺbky v malých profiloch. Meranie hĺbky je možné už od 3 cm. Rýchlostný profil meraného miesta je vypočítaný až v 16-tiich vrstvách média. Možnosť pripojenia k jednotkám OCM Pro CF, PCM Pro a PCM 4.

Zobraziť produktový list
   

Nivus Pipe Profiler (NPP) je nadstavec do potrubia pre meranie prietokov v plne zatopenom profile. NPP sa používa v kombinácii s prenosnými prietokomermi, ktoré sú doplnené o senzor snímania rýchlosti prúdenia vody v prevedení do steny potrubia. Možnosť pripojenia k jednotkám PCM Pro a PCM 4.

Zobraziť produktový list

Prietokomery - Dopplerov efekt

 

OCM F - registračná jednotka prietokomeru v prevedení pre montáž na stenu, membránová klávesnica a displej, napájanie AC 115 – 230 V AC 50/60 Hz. Možnosť dodaní vo verzii s certifikátom do potenciálne výbušného prostredia Ex Zone 1.

Zobraziť produktový list
 
   

PCM F - registračná jednotka pre prenosný prietokomer, membránová klávesnice a displej, napájanie oloveným akumulátorom, priami výstup pre pripojenie vzorkovača, dátové komunikačné rozhranie pamäťová karta, prevedení BEZ do potenciálne výbušného prostredia Ex Zone 1.

Zobraziť produktový list
 

 

Kombinovaný senzor pre meranie rýchlosti prúdenia Dopplerovou metódou (rozsah merania -6.0 - +6.0 m/sec, presnosť ±1% alebo 0.03 m/sec) a hydrostatického tlaku (rozsah merania 0 – 2.0m, min. merateľná hĺbka 0.04m, presnosť < ±0.002m). Prevedenie senzoru pre montáž na dno alebo do steny potrubia. Senzory možno dodať i v prevedení s certifikátom do potenciálne výbušného prostredia Ex Zone 1

Možnosť pripojenia k jednotkám OCM F a PCM F.

Zobraziť produktový list

Prietokomery – doba dobehu signálu

 

Príložný prietokomer NivuSonic CO (Clamp-On) pre meranie prietoku bezkontaktným spôsobom. Spôsob merania umožňuje rýchlu inštaláciu a sprevádzkovanie systému bez nutnosti zásahu do potrubia pri zachovaní vysokej stability a presnosti merania. Aplikácia je vhodná pre široké spektrum kvapalín vrátane merania agresívnych látok. Štandardom je membránová klávesnica, podsvietený displej a ukladanie dát na pamäťovú kartu, možnosť napojenia do existujúceho kontrolného systému poprípade diaľkový prenos dát.

Zobraziť produktový list 
   

NivuChannel - stacionárny merací systém pre kontinuálne meranie prietoku. NivuChannel meria rýchlosť prúdenia na základe doby dobehu ultrazvukového signálu. Senzory sú navrhnuté pre použitie v plne a čiastočne zaplnených potrubiach alebo kanáloch. Prietoková rýchlosť je určená meraním strednej prierezovej rýchlosti až ôsmymi pármi senzorov.

Zobraziť produktový list
   

NivuSonic - merací systém pre kontinuálne meranie prietoku v plne zaplnených potrubiach. Senzory sú navrhnuté pre použitie v plne zaplnených potrubiach o priemeru od 0.2 m až do 12.0 m.

Zobraziť produktový list 
   

LMF - prístroj určený pre meranie prietoku a hydrostatického tlaku médií v tlakových potrubiach. Senzory možno použiť pre tlakové potrubia o priemere od 0.05 m až do 3.00 m. Jednotka nie je závislá na pripojení k el. energii - prívod energie zaisťuje dobíjacia batéria s dlhou výdržou.

Zobraziť produktový list 

Hladinomery

   

Ultrazvukový senzor pre meranie hĺbky vody (rozsah merania 0 - 2.0 m, mŕtve pásmo 0.1 m, presnosť < ±0.005 m). Možnosť dodania vo verzii do potenciálne výbušného prostredia Ex Zone 1.

Možnosť pripojenia k jednotkám OCM Pro CF, OCM F, PCM PRO, PCM 4 a PCM F.

Zobraziť produktový list
 

NivuCompact - je ultrazvukový hladinomer s integrovaným 4 miestnym LCD displejom, 4 tlačidlová klávesnica, komunikácia cez RS232, možnosť samostatnej aplikácie alebo pripojenia k jednotkám OCM Pro CF, OCM F, PCM PRO a PCM 4. Možnosť dodania vo verzii s certifikátom do potenciálne výbušného prostredia Ex Zone 1.

Zobraziť produktový list
 

Prietokomery - príslušenstvo

 

K prietokomerom je možné štandardne dodať rôzne príslušenstvo ako napr. pamäťové karty, akumulátory, nabíjačky, inštalační kruhy, konzoly, navárky na potrubia, a pod.

Bližšie informácie Vám radi poskytneme.
 
   

NivuLog je modem navrhnutý pre prenos dát a chybových správ prostredníctvom GPRS v sieti GSM, umožňuje okamžité sledovanie dát a priebehu meraných veličín. Modem je možné pripojiť k prietokomeru Nivus PCM 4 a PCM Pro.

Prohlédnout produktový list
   

Software pre komunikáciu s prístrojmi firmy NIVUS. Umožňuje vykonávať nastavenie jednotky, stiahnutie a základnú analýzu dát. Licencia software NivuDat pre 1 PC je súčasťou dodávky prietokomeru

Stiahnuť software