Meracia technika

V rámci komplexných služieb DHI SLOVAKIA tiež poskytuje predaj a servis meracej techniky.

Ide predovšetkým o produkty firmy NIVUS GmbH, pre ktorú má DHI výhradné zastúpenie na území Českej a Slovenskej republiky, ďalej firmy Fiedler – Mágr, ADS Environmental Services a ďalších.

Z aktuálnej ponuky služieb vyberéme:

 • prietokomery
 • hladinomery
 • zrážkomery
 • ďalšie prístroje
 • senzory pre meranie kvalitatívnych parametrov
 • vzorkovacia sústava
 • metrologický radar

Súčasťou poskytovaných služieb je predovšetkým:

 • návrh riešenia
 • dodávka meracej techniky
 • inštalácia a uvedenie do prevádzky
 • kalibrácia
 • zaškolenie obsluhy

Pre dodávanú meraciu techniku poskytujeme záručný a pozáručný servis vrátane dodania všetkých náhradných dielov. Pre trvalé merné profily ďalej poskytujeme spracovanie nameraných dát formou mesačných (ročných, týždenných a pod.) reportov v tlačenej alebo digitálnej forme. 

Prístroje sú určené pre dočasné aj trvalé profily napr. v týchto aplikáciách:

 • čistiarne odpadových vôd, kanalizačné systémy, vrátane dažďových nádrží a odľahčovacích komôr, kalové hospodárstvo
 • úpravne vody a vodárenské systémy
 • monitoring vôd, kvantitatívne a kvalitatívne ukazovatele, vrátane automatického odberu vzoriek
 • sledovanie povrchových vôd
 • závlahové systémy
 • protipovodňový a varovný systém
 • priemyslové aplikácie
 • a ďalšie