Voda v meste

Do roku 2015 sa očakáva, že v mestách bude žiť viac ako 4 miliardy ľudí – veľká výzva pre vodné hospodárstvo miest s rozrastajúcou sa infraštruktúrou sietí. Tento fakt ešte umocňujú dopady zmeny klimatizácie v husto obývaným mestských oblastiach. V dôsledku týchto zmien je efektívne spravovanie vody v meste ešte dôležitejšie ako v minulosti. S našimi produktmi pre spravovanie hospodárenia s vodu v meste pripravenými priamo na mieru, ste pripravený tieto výzvy vyriešiť.

Hlavné oblasti aplikácie:

  • Kanalizačné siete a odvodnenie
  • Vodovodné siete
  • Náš prístup

V DHI sme stanovili komplexný prístup k vodnému hospodárstvu miest. Naše riešenia sú pripravené na mieru špecifickým požiadavkám našim klientom. Pracujeme na vybudovaní kapacít na strane klienta, ktoré mu umožnia zvládnuť otázky súvisiace so spravovaním vody v meste. Pomáhame nielen s riešeniami, ale aj s potrebnou odbornou prípravou, aby mohli spravovať svoje jedinečné problémy samostatne a s udržateľným spôsobom.