Školenia

DHI SLOVAKIA zabezpečuje školenia a kurzy na softvérové nástroje DHI, ako aj priebežnú technickú podporu pri ich používaní.

Disponujeme školiteľmi s dlhoročnou praxou, ktorú získali pri samotnom používaní jednotlivých softvérových produktov pri riešení praktických úloh, ako aj pri vedení množstva školení na Slovensku ale aj v zahraničí.

Zabezpečíme pre Vás školenie na ktorýkoľvek DHI softvér. Žiadne jazykové bariéry, miesto školenia u Vás, alebo v priestoroch DHI SLOVAKIA.

DHI SLOVAKIA sa v spolupráci so Stavebnou fakultou STU Bratislava podieľa aj na výučbe študentov v oblasti hydroinformatiky a matematického modelovania vodohospodárskych problémov.