It vo vodnom hospodárstve

DHI vyvíja IT riešenia využívajúce možnosti technológie pre zber dát, spracovanie, uloženie, správu, prehľad a záznam ekologických a hydrologických dát.

IT riešenia môžu byť dôležitou súčasťou komplexného systému v rámci nových modelov DHI, či môžu vylepšiť súčasné, našimi klientmi už používané technológie, ako:

  • Založenie a vzájomné pôsobenie databáz s dátami z oblasti životného prostredia a dátami hydrologickými
  • Využitie internetu ako zdroja dát
  • Vzájomné vzťahy geograficko-informačného systému (GIS) a pokrokových simulačných modelov
  • Využitie dát ako zdroja pre podporu rozhodovacej analýzy

Naše IT riešenia poskytujú moderné služby založené na súčasnej úrovni technológií, a to s minimom technických požiadaviek. Základným princípom je vývoj a využitie technológie, ktorá vyústi v čo najjednoduchšiu aplikáciu.

Vývoj DHI SW

MIKE URBAN

GANDALF