Spoločnosť DHI ponúka širokú ponuku služieb a nástrojov pre oblasť vodného hospodárstva a životného prostredia. Konzultačná a expertná činnosť je založená na aplikácii moderných technológií akými sú monitorovacie systémy, matematické modely, nástroje pre podporu rozhodovania a ďalšie.

DHI SlovakIA

Sme experti na hydrológiu, hydrauliku povrchových a podzemných vôd, vodohospodársku chémiu, čistenie a úpravu vody a na ďalšie odbory súvisiace s vodným hospodárstvom a životným prostredím.

Zaoberáme sa najmä:

  • generelmi odvodnenia miest a vodárenských systémov,
  • posudkami zložitejších rekonštrukcií a návrhov objektov v kanalizácii
  • redukciou balastných vôd
  • znížením únikov z vodovodných sietí
  • projektmi protipovodňovej ochrany a stanovením záplavových území
  • štúdiami kvality vody vo vodných tokoch a v nádržiach
  • plánovaním v oblasti vôd
  • modelovaním procesov v podzemných vodách
  • vývojom špecializovaného SW a HW pre vodné hospodárstvo a životné prostredie
  • monitoringom vodovodných a kanalizačných sietí

Náš tým tvoria skúsení odborníci, ktorí majú bohaté skúsenosti s akademickým pôsobením v odbore, verejnej správe, správe vodných tokov a povodí, tak ako aj začínajúci inžinieri s novými nápadmi, prístupmi a energiou, ťažiaci z výhod pôsobenia v rozsiahlej medzinárodnej spoločnosti.

Spoločnosť DHI Slovakia, s.r.o. je výhradný šíriteľ licencií pre všetky softvérové produkty DHI a rovnako aj pre DHI servisné a konzultačné služby pre Slovenskú Republiku.

TRÉNINGOVÉ KURZY A SEMINÁRE

Upcoming training courses

5-6 Mar
2 days
FEFLOW_INTRODUCTION TO GROUNDWATER MODELLING This two-day, hands-on course provides you with an introduction to groundwater modelling using FEFLOW. You will learn the basic concepts of the software through building two and three-dimensional flow and solute-transport models applying the most important programme functions, including pre-processing, simulation and results evaluation. Czech Republic
12-13 Mar
2 days
MIKE URBAN COLLECTION SYSTEMS This two-day, hands-on course gives you an introduction to data management and numerical modelling (MIKE 1D) of urban collection system networks (separate and combined). The aim is to enable you to set up and run basic collection system models and to analyse and present the simulation results. Czech Republic
26-27 Mar
2 days
MIKE URBAN WATER DISTRIBUTION This two-day, hands-on course gives you an introduction to data management and numerical modelling (EPANET) of water distribution systems. The aim is to enable you to set up and run basic water distribution models and to analyse and present the simulation results. Czech Republic
2 Apr
1 day
WATERNET ADVISOR This one-day course will give you insights to how WaterNet Advisor will enable you to make better and faster decisions in the field, and radically improve the way you manage your daily operations. Czech Republic
9-10 Apr
2 days
GANDALF This two-day courses focusses on time series data processing and software modelling. The course covers both theoretical background and practical examples. Czech Republic
23-24 Apr
2 days
MIKE SHE_INTEGRATED CATCHMENT MODELLING This two-day, hands-on course covers the physical and modelling aspects of all the processes in the hydrological cycle. It provides hands-on experience with MIKE SHE's easy to use, model independent graphical user interface, as well as time for discussion related to hydrologic projects relevant to the participants. Czech Republic
14-15 May
2 days
WEST This two-day hands-on course gives you an overview of the aspects to be addressed when modelling biological wastewater treatment plants (WWTP). The course provides you with a comprehensive training in the WEST modelling and simulation software. Czech Republic
11-12 Jun
2 days
FEFLOW_ADVANCED GROUNDWATER MODELLING This two-day, hands-on course aims at providing you with the skills for advanced modelling topics. Depending on the needs of the group of participants, a selection of the below topics is offered. Czech Republic
15-16 Oct
2 days
FEFLOW_GEOTHERMAL MODELLING This two-day, hands-on course aims at providing you with the principles of geothermal modelling using FEFLOW for deep and shallow systems Moreover, the course also deals with system optimisation (well positioning), pumping cycles, competition between adjacent installation, efficiency and operating life, enhance geothermal systems, etc. Depending on the particular needs of the group of participants, additional topics of interest may be covered. Czech Republic