Vattenförvaltning och vattenmiljö

Beskrivning

Myndigheterna har det övergripande ansvaret för nyttjandet av våra land och vattenområden. DHI bistår myndigheter och kommuner med underlag för deras arbete. DHI anlitas också för miljöbedömningar i tillståndsprocesser. DHI använder avancerade modeller för att beräkna och visualisera fysiska, kemiska och biologiska processer i kustmiljö. Även partiklar och organismer kan modelleras genom agentbaserad modellering. Inom vattenkvalitetsfrågor kan DHI modellera transport av ämnen i kustområden.

Tjänster

·       Miljöbedömningar och expertutredningar

·       Transport av ämnen, näringsbelastning och miljögifter i kustvatten

·       Badvattenkvalitetsutredningar och prognoser för badvattenkvalitet

·       Konnektivitetsberäkningar för marina skyddade områden

·       Bistå med underlag för havsplanering

Kontakt

Martin Johnsson