MIKE programvara

MIKE Powered by DHI är en portfölj av modellverktyg för hydraulik, hydrologi och vattenkvalitet som ger dig möjlighet att modellera, simulera och analysera alla typer av utmaningar i vattenmiljöer. MIKE verktygen vilar alla på solid teknisk grund samt erfarenheter gjorda under flera decennier och har gjort kunskap om vattenmiljöer tillgänglig för yrkesverksamma världen runt i över 30 år. MIKE produktfamiljen omfattar mer kunskap och täcker ett bredare spektrum av tillämpningar inom vattenmodellering än några andra liknande produkter. 
Vill du veta mer om hur din organisation kan dra nytta av MIKE, få prisuppgifter eller ställa andra frågor kring MIKE Powered by DHI? Tveka då inte att kontakta oss via mike.se@dhigroup.com eller direkt på telefon 010-685 08 21.

Nedan listas ett axplock av de modellverktyg som ingår i vår omfattande produktportfölj. Se mikepoweredbydhi.com för komplett översikt och fler detaljer.

MIKE URBAN - Integrerad modellering för dricksvatten och avlopp
MIKE URBAN är den helt dominerande produkten på svenska marknaden och det givna valet när du värdesätter produktivitet, öppenhet, flexibilitet och GIS integration på beprövad fysikalisk grund. Med MIKE URBAN kan du modellera såväl vattendistributionssystem som dagvatten, dränering och spillvatten i separata och kombinerade system, allt via ett och samma användargränssnitt.

MIKE FLOOD  - Integrerad 1D- och 2D översvämningsmodellering för tätort, vattendrag och kust
MIKE FLOOD är en unik verktygslåda för avancerad översvämningsmodellering och omfattar en mängd specialiserade funktioner för dynamisk hopkoppling av hydrauliska 1D- och 2D-beräkningsmotorer. Med MIKE FLOOD kan du modellera översvämningsproblem och scenarier oavsett om det handlar om vattendrag och svämplan, stadsmiljöer, kustområden, dammbrott, eller kombinationer av dessa.

MIKE FLOOD är ett koncept snarare än en självständig produkt då den bärande idén är att kombinera MIKE 21 (2D-komponenten), MIKE URBAN (1D) och/eller MIKE HYDRO River (1D). Denna princip möjliggör fullt dynamiskt vattenutbyte mellan de ingående komponenterna samt uppsättning av noggranna och beräkningseffektiva modeller genom att dra största möjliga nytta av 1D- och 2D-verktygs respektive styrkor samtidigt som man reducerar deras respektive svagheter.

MIKE HYDRO RIVER  - Ett komplett paket för vattendragsmodellering
MIKE HYDRO River utgör den nya generationen av vår verktygssvit för vattendragsmodellering och efterträdaren till det globalt välkända MIKE 11 systemet. Med MIKE HYDRO River får du kraftfullast tänkbara verktyg för vattendragsmodellering och fler tillämpningsområden än något annat motsvarande paket. Till exempel kan du modellera en mängd olika företeelser relaterade till vattendragshydraulik, vattenkvalitet, översvämning, prognoser och avrinning.

Om du redan är bekant med MIKE 11, kommer du att uppskatta det tydliga språnget mot ett modernare gränssnitt, bättre användarvänlighet och naturligare arbetsflöde.

MIKE 21  - 2D-modellering för kust och hav
MIKE 21 är med god marginal det mest mångsidiga verktyget för kustmodellering. Oavsett om du behöver simulera fysiska, kemiska eller biologiska processer till havs i eller kustnära områden hittar du verktygen i MIKE 21.

MIKE 21 bygger på väl beprövad och solid teknik. Inget annat modelleringspaket har tillämpats i lika stort antal projekt världen över som just MIKE 21.

MIKE 3  - 3D modellering för kust och hav
MIKE 3 ger dig de verktyg du behöver för att modellera 3D-effekter med fri vattenyta och tillhörande sediment- eller vattenkvalitetsprocesser. MIKE 3 erkänns allmänt som den ledande plattformen för miljörelaterad och ekologisk 3D-modellering.

MIKE 3 bygger på samma beprövade teknik som MIKE 21 och är det naturliga valet närhelst ett projekt kräver 3D-modelleringskapacitet. Är du bekant med MIKE 21, kommer du direkt att känna igen dig i MIKE 3, som bygger på samma användargränssnitt och med licens för båda produkterna står du väl rustad för i princip vilken typ av marin eller kustnära modelleringsutmaning som helst.

Läs mer om MIKE 3 Wave FM - vår senaste MIKE 3-relaterade produkt här! [pdf]

MIKE SHE - Integrerad hydrologisk modellering
MIKE SHE är verktyget för fullt integrerad modellering av den landbaserade delen av den hydrologiska cykeln, dvs. grundvatten, ytvatten, tillrinning och evapotranspiration. Inget annat verktyg, eller kombination av verktyg, kan matcha MIKE SHEs sömlösa integration av alla viktiga processer i den hydrologiska cykeln.

FEFLOW  - En allt-i-ett lösning för grundvattenmodellering
Grundvattenprojekt tenderar bli alltmer krävande, inte minst vad gäller avancerad modelleringskapacitet. Med FEFLOW erbjuder vi klassledande, FEM-baserad teknik och funktioner för grundvattenflöde, föroreningar, ålder och värmetransportsimuleringar. Med sitt effektiva användargränssnitt och särklassiga spektrum av funktioner har FEFLOW under 35 års tid utvecklats till en världsledande produkt inom grundvattenmodellering.

WEST - Modellering av reningsverk
WEST är ett kraftfullt och mycket flexibelt modelleringsverktyg utformat för dynamisk modellering och simulering av avloppsreningsverk (ARV) och andra typer av system relaterade till vattenkvalitet. Det är utvecklat för operatörer, ingenjörer och forskare inriktade på fysikaliska, biologiska eller kemiska processer i ARV, avloppssystem och åar/älvar.

MIKE OPERATIONS - Datahantering, beslutsstöd och realtidsprognoser
Det senaste tillskottet till MIKE Powered by DHI portföljen är MIKE OPERATIONS, ett modulärt, byggbart system för datahantering, beslutsstöd och prognossystem online.
I sin grundversion hjälper MIKE OPERATIONS dig att optimera datahantering och arbetsflöden via ett och samma GUI. Denna kan sedan kompletteras med verktyg för  scenarioanalyser och annat stöd som underlättar beslutsfattande.
I nästa steg –dvs i sin kompletta version - erbjuder MIKE OPERATIONS stöd för övervakning och styrning i realtid samt publicering på t.ex. intranät eller helt publikt på Internet.
En specialfunktion som MIKE OPERATIONS kan kompletteras med är integration och verksamhetsprocesser av och kring vattenrelaterade data. Denna lösning är det perfekta verktyget för lagring och hantering av operationella realtidsdata och förvandlar viktiga data till översiktlig information. Man kan länka till alla datakällor samt dela och distribuera data till användare oavsett var i världen de befinner sig. Vi talar här om välbeprövad funktionalitet som återfinns i åtskilliga installationer för länkning av flera datakällor till en och samma plattform samt skräddarsydd rapportering kring vattenrelaterade verksamhetsprocesser.  
MIKE OPERATIONS samordnas smidigt med modelleringsverktygen i MIKE portföljen, men kan också skräddarsys att fungera med din organisations existerande teknologier – oavsett ifall de utgörs av andra vattenmodelleringssystem, SCADA system eller befintliga datahanteringslösningar.