11 Nov 2022

Vi utlyser ett examensarbete för 1-2 studenter på Masters-nivå!

I samarbete med Lunds tekniska högskola och Sweden Water Research söker DHI en eller två examensarbetare (MSc).

Arbetet handlar om att ta reda på mer kring badvattenkvalitet i Helsingborg. Där har man problem med att bakterier då och då upptäcks på stadens stränder, men man har inte helt lyckats identifiera källan. Läs mer här