05 Jan 2022

Ännu ett innovativt år till ända!

Under 2021 har vi på DHI - som alltid - fokuserat på nytänkande inom vattenbranschen. Så har vi med hjälp av maskininlärning till exempel tagit fram riskmodell för realtidsövervakning av badvattenkvalitet och börjat tillämpa säsongsprognoser för vattentäkter. Och inte minst har vi också börjat ta hjälp av AI-teknik för att optimera avloppsledningsnät! 

Dessutom har vår industridoktorand disputerat. Under arbetets gång har ny, värdefull kunskap om hydrologiska och biogeokemiska transportprocesser etablerats. 

DHI har, som tidigare annonserats, även släppt version 2022 av vår MIKE-programvaruportfölj för hydraulisk och hydrologisk modellering. Ta gärna en titt här.

Ovanstående exempel är endast axplock av vad vi jobbar med, och vill du veta mer om spännande innovationsprojekt är du såklart välkommen att höra av dig till oss.

Vi ser fram emot ett nytt, kreativt 2022 tillsammans med våra kunder, samarbetspartners och medarbetare!