19 Mar 2021

Svenskt Vattens RÖK-Webinars 23-25 mars!

DHI deltar och håller föredrag på Svenskt Vattens RÖK-webinars både 23 mars och 25 mars.

Johan Spännare från vår dricksvattengrupp berättar om "Ökat fokus på reservoarer och modellering" den 23 mars kl 09:35. Läs om Future City Water här.

Emelie Alenius från vår avloppsgruppen presenterar tillsammans med Ingemar Clementson från NSVA "Tillskottsvatten state of the art -nyckeltal, åtgärdsplanering och uppföljning" den 25 mars 09:05. Se vidare här för mer info om Future City Flow, en applikation som adresserar just utmaningar i samband med tillskottsvatten.

Läs mer här om själva Svenskt Vatten eventet.