06 Apr 2021

Inbjudan till vårens badvattenseminarium 23 april kl 10.30-12!

Sommaren 2020 byttes palmer på exotiska stränder mot tallar på närmaste badplats i Sverige. Trycket på våra svenska badplatser förväntas fortsatt vara stort under kommande badsäsong och intresset för svensk badvattenkvalitet har aldrig varit större!

DHI bjuder in till en digital träff inför badsäsongen 2021. Huvudtemat för årets träff är mätmetoder, något som flera av er efterfrågat då det påverkar er möjlighet att kunna följa badvattenförordningen.
  • Havs- och vattenmyndigheten kommer och informerar om deras arbete och projektet med att uppdatera webbplatsen Badplatsen.
  • SGS (tidigare SYNLAB) berättar om de metoder som används i enlighet med förordningen idag.
  • StromTech som utvecklar mätsensorer visar möjligheten att mäta indikatorbakterier.
  • Erfarenheter av arbete med badvattenkvalitet på DHI.
  • Gemensam frågestund.

Det är kostnadsfritt att delta. Välkommen att anmäla dig här!