24 Mar 2021

Mätsäsongen börjar snart - dags att boka in mättjänster!

Varför inte passa på att göra nattmätningar nu medan grundvattennivåerna är höga? Bästa sättet att lokalisera inläckage! DHI erbjuder mätinstrument samt ett brett utbud av tjänster enligt nedan.

Flödesmätning och nederbördsmätning
  • Systemets funktion
  • Systemets kapacitet
  • Tillskottsvattenanalys
  • Underlag för kalibrering till hydrauliska modeller
  • Kontroll av effektivitet av utförda åtgärder
Provtagning av vattenkvalitet
  • Föroreningar i dagvatten
  • Påverkan på recipient från spillvatten
Kapacitetsmätning
  • Pumpstationskapacitet och dimensionering
  • Underlag för kalibrering till hydrauliska modeller
Inventering och nattmätning
  • Lokalisering av tillskottsvatten och felkopplingar

Här finns även en PDF-version. Vid intresse, kontakta Jessie Schroeck på e-post jess@dhigroup.com eller tel. 0709 99 69 36.