11 Feb 2021

Nationella konferensen Avlopp & Miljö – NAM21

DHI berättade vid detta tillfälle om hur ledningsnät och reningsverk kan samverka för optimering av drift och minskade utsläpp av orenat avloppsvatten.

Den 10 februari anordnade Svenskt Vatten sin årliga, nationella konferens om Avlopp och Miljö, som i år blev till ett mycket välbesökt webinar. DHI var "på plats" och berättade om hur optimering av ledningsnätet även kan medföra flera positiva effekter för reningsverket!

Hämta presentationen här och läs mer om de av våra verktyg som underlättar arbetet för dig som VA-aktör med ansvar för ledningsnät eller reningsverk.