15 Feb 2021

FEFLOW-webinars under våren!

DHI Group annonserar en serie globala, kostnadsfria FEFLOW-webinars på olika teman under våren.


FEFLOW är DHIs mångsidiga och kraftfulla, FEM-baserade verktyg för modellering av grundvatten samt mass- och värmetransport. Här kan du läsa mer om FEFLOW.

Följ länkarna nedan för mer info samt anmälan:


FEBRUARY (English | AU/NZ time zone)
Webinar: Modelling density-driven flow for mining applications with FEFLOW

MARCH (English, two time zones)
Overview of groundwater modelling solutions for mining applications with FEFLOW

APRIL (English / Spanish and several time zones)
Webinar: Understanding groundwater quality through numerical modelling

MAY (English / Spanish and several time zones)
Webinar: Estimating the feasibility of geothermal installations through numerical modelling

JUNE (English / Spanish and several time zones)
Webinar: From model calibration to uncertainty quantification - A roadmap for groundwater modelling


Deltagarantalet är begränsat till 100 per tillfälle. Först till kvarn!

Välkommen!