13 Nov 2020

Seminarium om väderprognoser och dess tillämpningar

Föreningen Vattens Hydrologisektion höll i veckan ett välbesökt seminarium om väderprognoser och dess tillämpningar. DHI var med och presenterade.

Under det digitala seminariet gav Kean Foster från DHI en presentation om långtidsprognoser och dess tillämpningar inom vattenresurshantering. Kean är disputerad inom säsongsprognoser och har en bakgrund vid SMHI. Missade du seminariet kan du ladda ned hans presentation här

Ytterligare en presentation med DHI-anknytning hölls av Douglas Lumley från Gryaab som berättade om prognosbaserad styrning av Göteborgs avloppstunnelsystem och inflödet till Ryaverket genom Future City Flow och RAOM-modellen.

Mer info om DHIs Future City Flow plattform hittar du här.