01 Oct 2020

Hackaton på DHI!

Maskininlärning (ML) - en delmängd av den datavetenskap som kallas Artificiell intelligens (AI) - är på frammarsch och utgör mervärde även för vattenbranschen!

Enkelt uttryckt innebär maskininlärning att datorn analyserar stora mängder befintliga och nya data för att urskilja mönster. Utfallet kan sedan användas för blixtsnabba prognosberäkningar, bland mycket annat. I veckan hölls ett Hackaton* på DHI Sverige. Där påbörjade vi utvecklingen av just sådana ML-funktioner som vi på DHI framöver vill inkludera i de beräkningstjänster vi erbjuder våra kunder. Stay tuned!

 

Evenemang där utvecklare träffas för att programmera och inspireras av varandras färdigheter i att skriva kod. Ett hackaton innebär för det mesta att deltagarna programmerar på vad de vill, hur de vill, under fria former. (Wikipedia.)