20 Oct 2020

Fysisk påverkan i svenska kustvatten

Lyckad HaV-konferens i samarbete med DHI! Torsdag 15/10 var DHI medarrangör av Havs- och vattenmyndighetens konferens om fysisk påverkan i grunda havsområden.

Över 200 deltagare (online) från länsstyrelser, kommuner, akademin, företag, branschorganisationer och andra intressenter fick se resultat från en omfattande studie om fysisk påverkan i svenska kustvatten. Våra kuster är hårt belastade av mänskliga aktiviteter och konstruktioner av olika slag som kan skada de biologiskt känsliga och värdefulla kustmiljöerna. De senaste åren har Havs- och vattenmyndigheten samlat in det unika informationsmaterial som presenterades på konferensen och som även återfinns på deras hemsida.

Underlaget är heltäckande för Sveriges kuststräcka och något liknande med samma detaljnivå återfinns inte beskrivet för något annat land! 

På DHI jobbar vi med hur fysisk påverkan kan minskas genom att simulera mänsklig aktivitet längs kusten och till havs. Det kan exempelvis vara utbyggnad av pirar, sedimentspridning från muddringar och svallvågor från fartyg.

Denna video visar exempel på vad vi jobbar med:Bildkollage från den Webex-baserade konferensen 2020-10-15.