06 Oct 2020

Dammutrivning i Rönne å

Rönne å i nordvästra Skåne är viktig för många fiskarter, men de tre kraftverksdammarna vid Klippan har länge hindrat lekvandringen. Nu utreds hur dammarna kan rivas ut på ett säkert sätt, samt hur vandringsvägar och vattenmiljöer kan återställas!

Rönneå-projektet är ett av Nordeuropas största vattenvårdsprojekt och viktigt för Skånes landsbygd enligt Tord Andersson, projektledare vid Klippans kommun som finansierar projektet tillsammans med några andra skånska kommuner, Naturskyddsföreningen, Naturvårdsverket och EU:s Life-program.

Vattenkompetensgruppens fem medlemsföretag tar fram miljökonsekvensbeskrivning samt teknisk information till ansökan för dammutrivning och återställning av vattenmiljöerna. DHI bidrar med expertkompetens inom hydrologi, hydraulik och sedimenttransport. Mer info om Rönne å-projektet finns här.


Rönne å i anslutning till anläggning. Foto: Ola Nordblom.


Med skånska mått kraftig ström ned mot dammkonstruktion. Foto: Ola Nordblom.