16 Jan 2020

DHI Sverige uppgraderar!

Samhällets allt tydligare fokus på klimat och hållbarhet, kombinerat med fortsatt urbanisering och digitalisering, utmanar på allvar alla oss som verkar inom vattenbranschen. Därför omgrupperar vi med ny VD och en ny organisation som ska matcha våra kunders efterfrågan ännu bättre.

Som ett led i detta tar Lars-Göran Gustafsson över som VD och vi utökar antalet specialister.

Lars-Görans både breda och djupa kompetens har gjort honom välkänd och respekterad - i Sverige såväl som internationellt. Under sina drygt 30 verksamma år har han arbetat innovativt inom alla typer av vattenmiljöfrågor, oftast med datormodellering av komplexa frågeställningar i centrum och alltid med uttalat fokus på kundens behov.