25 Sep 2019

Platser kvar - BADVATTENDAG 23 OKTOBER I GÖTEBORG

Varmt välkommen till Badvattendag den 23 oktober i Göteborg, Temamöte om badvatten och badvattenkvalitet!

Dagen vänder sig till kommunernas anställda med ansvar för badvattenkvalitet och som vill veta mer om badvattenregelverket, provtagning, föroreningar och åtgärder.

Badvattendagen är en träff för erfarenhetsutbyte och fortbildning, varvat föredrag och diskussioner. Dagen ger kunskap om smittorisker kopplat till olika föroreningskällor och projektexempel. Med hjälp av vattenkvalitetsmodellering och provtagningsprogram finns goda möjligheter att uppnå bättre badvattenkvalitet.

Havs- och Vattenmyndigheten kommer och informerar om bl.a. beräkningsmetodförändringen och om webbplatsen Badplatsen.

Vi visar några digitala tjänster och verktyg som finns i dag och öppnar för diskussion kring vad ni ser skulle kunna förenkla arbetet.

PROGRAMÖVERSIKT

Smittspridning, Thomas Pettersson Bitr. Professor Chalmers/DHI

Senaste nytt från HaV, Frida Engberg Havs- och vattenmyndigheten, Enheten för vattenförvaltning

Klassificera din badplats, övning med Hanne Kaas Badvattenexpert, DHI

Badplatsen – synpunkter & reflektioner, Mattias Andersson Havs- och vattenmyndigheten, Enheten för systemutveckling

Digitala verktyg, vad finns i dag och vilka behov finns framöver?

Registrering och frukost är tillgängligt från klockan 9. Programmet pågår från 9:30 till 15:30. DHI finns kvar till klockan 16 för fortsatt diskussion.

ANMÄLAN

Sista anmälningsdag är 15 oktober. Antalet platser är begränsat - först till kvarn gäller. Registrering via mejl till Maria Hammarbäck.

Ange:

För- och efternamn

Företagsnamn

Faktureringsinformation

(adress & ev. märkning eller referens).

TID OCH PLATS

23 oktober 9:30 – 15:30

Hotel Riverton,

Stora Badhusgatan 26,

SE-411 21 Göteborg.

AVGIFT

1000 SEK.

Lunch och fika ingår.

Bindande anmälan.

KONTAKT

Maria Hammarbäck, maha@dhigroup.com, +46 10 685 08 44

Hanne Kaas, hka@dhigroup.com, +45 2210 4925