29 Oct 2018

Stort intresse för WaterNet Advisor

WaterNet Advisor är ett webbaserat verktyg för enkel analys och resultatpresentation i dricksvattenmodellering. I WaterNet Advisor kan modellen öppnas i ett enkelt webbgränssnitt anpassat för smartphone, surfplatta, laptop eller PC och gör därför vattenmodellen till ett levande verktyg till hela organisationen.

Intresset för WaterNet Advisor har varit högt sedan lanseringen för ett år sedan. Bland kunderna finns stora kommunförbund som NSVA och VA SYD i Skåne och enskilda kommuner som Luleå och Trelleborg.

Att verktyget är lättanvänt märks i några kommentarer från utredarna på VA SYD:

"[WaterNet Advisor] kan användas som ett pedagogiskt verktyg för att visa hur distributionssystemet fungerar för en bredare grupp av medarbetare"

"Våra rutinerade driftsingenjörerna fick på många ställen bekräftat sin känsla för var det tex är lite sämre tryck och dålig vattenomsättning."

"Dricksvattenavdelningen ser en potential i att använda programmet för att tex ta fram egenkontrollpunkter och spridningskartor."

"Driften ser en potential i att använda programmet vid vattenavstängningar, kontrollera stagnationszoner tex vid inkomna klagomål om dålig lukt eller smak på vattnet, som hjälpmedel att söka stängda ventiler tillsammans med tryckmätning i fält mm."

"Desto fler personer som använder modellerna desto mer granskad blir den, vilket man som modellansvarig ser som mycket positivt för att kunna upprätthålla en så uppdaterad modell som möjligt."

DHI har gett två uppskattade Webinars kring WaterNet Advisor, där en kort presentation av programvaran med live demonstration visades. En inspelning finns nu på Youtube