14 Jun 2018

Underlag för god näringsämnesstatus i Vitsåns avrinningsområde

DHI har fått i uppdrag av Haninge kommun att ta fram underlag till en lokal åtgärdsplan för Vitsåns avrinningsområde. Projektet inkluderar att utreda näringsämnesflöden i avrinningsområdet. Statusklassningen ska ses över, reduktionsbeting beräknas samt åtgärder för att uppnå god näringsämnesstatus ska tas fram.