31 May 2018

Ett första frukostseminarium kring våra marina modelleringstjänster och verktyg hållet!

Onsdagen 30/5 gav vi ett frukostseminarium vid Tegelbacken Konferens i Stockholm. Vi inledde med en kort presentation av DHI och gav en översikt över våra marina modelleringsverktyg och beslutsstödsystem. Därefter gav vi exempel på aktuella tillämpningar med dessa, såsom spridningsmodellering och fartygsinducerade vågrörelser. 

Avslutningsvis visade vi våra nya webportaler för metocean- och batymetridata. Deltagarna var aktiva under hela sessionen och det hela mynnade ut i ömsesidigt givande och konstruktiva diskussioner. 

Ett stort tack till alla som var med! Vi har ambitionen att upprepa detta på annan ort framöver, så håll ögonen på vår hemsida om Du är intresserad!