22 May 2018

DHI representerat på Havs- och vattenforum

DHI var representerad vid Havs- och vattenmyndighetens årliga konferens Havs- och vattenforum (16-17 maj) i Göteborg. 

Bland annat genomförde Hanna Corell en posterpresentation om Konnektivitetsmodellering som ett verktyg vid planering av marint områdesskydd tillsammans med Maria Kilnäs på Länsstyrelsen i Västra Götaland. 

Verksamhetsområdeschef Christin Eriksson passade även på att byta några ord med kronprinsessan Victoria. ”Kronprinsessan var påläst och väl insatt i havsfrågorna och tyckte att Sverige bör få fart på samarbetet för att komma fram till mer konkreta åtgärder som kan bidra till en förbättring av havsmiljön.” säger Christin Eriksson.