27 Apr 2018

DHI Sverige fördjupar sin spetskompetens - vi knyter docent Thomas Pettersson till oss!

DHI satsar återigen på att ligga i frontlinjen. Som ett steg i detta har vi knutit Docent Thomas Pettersson till oss på deltid med början våren 2018.

Thomas har mer än 25 års erfarenhet av VA-projekt samt undervisning och utbildning från Chalmers tekniska högskola och har arbetat mycket med dagvattenhantering, främst dimensionering av ledningsnät och dammar samt kvalitetsmätningar och provtagning av dagvatten. De senaste 15 åren har Thomas byggt upp och bedrivit forskning inom dricksvattenförsörjning, bl.a. genom att bygga upp forskningscentret DRICKS där ett 25-tal forskare från tre universitet samarbetar med branschen och där 11 medlemsorganisationer aktivt deltar i forskning- och utvecklingsfrågor. 

Vidare så har Thomas arbetat med riskbedömningar/riskhantering av hela dricksvattensystemet, vilket bl.a. inkluderar WHOs vattensäkerhetsplaner (Water Safety Plans) och mikrobiella riskanalyser såsom MBA och QMRA. Thomas arbetar även aktivt med råvattenskydd och förnyelseplanering av distributionsnät och har även handlett fem doktorander och mer än 60 kandidat- och examensarbetare inom VA. Allt arbete har en inriktning på hållbar utveckling inom de tekniska systemen, med fokus på Agenda 2030.