22 Jan 2018

Nyanställning i Vattenresursgruppen

Den 22/1 började Josefin Tollgren arbeta vid Malmökontoret med frågor som berör ytvatten. Josefin är civilingenjör Ekosystemteknik (LTH) med inriktning mot vattenresurshantering samt har utbildning inom energisystem och landskapsutveckling. Josefin gjorde sitt examensarbete kring modellering av flöden i Kävlingeån med fokus på dammars inverkan på vattenmiljöerna. Josefin kommer att ha särskilt fokus på vattendrag och fysisk påverkan inom vattenresursgruppen men kommer även att arbeta brett inom vattenresursområdet.