08 Jan 2018

Nyanställning i Dricksvattengruppen

Från 8/1 kommer Mimmi Ljungberg arbeta med att lösa VA-frågor på Malmökontoret. Mimmi har en civilingenjörsexamen i Ekosystemteknik från LTH och har efter det arbetat med VA-utredning på Trelleborgs kommun. Mimmi ingår i den Urbana gruppen, dricksvatten.