01 Sep 2017

Ännu en nyanställning inom Urbant vatten - Avlopp!

DHI välkomnar ännu en medarbetare till avloppsgruppen!

Ingemar Clementson har jobbat på Thyréns sedan 2015 och innan dess hos Ramböll. Han har främst utrett och modellerat klimatanpassningsåtgärder, men även arbetat med tolkning, visualisering och databearbetning av geografisk data. 

Ingemar kommer arbeta på Malmökontoret.