21 Aug 2017

Nyanställning inom Urbant vatten - Avlopp

Vi välkomnar Zoya Salehpour till Göteborgskontoret och avloppsgruppen! 

Zoya har senast jobbat på SWECO, där hon sedan 2010 arbetat med modellering och utredning av VA-system. 2002 var hon färdig Civilingenjör inom väg och vatten vid Iran University of Science and Technology, Tehran. Därefter jobbade hon fem år som konsult i Iran, främst inom den petrokemiska industrin. 2009 hade hon byggt på sin utbildning med en masterexamen på Chalmers.