14 Aug 2017

Nyanställning Kust & Hav

DHI välkomnar Cecilia Gustafsson till Göteborgskontoret och gruppen Kust & Hav!

Cecilia har under våren skrivit sitt examensarbete på kontoret i Göteborg. Projektet har handlat om att karaktärisera vågenergin vid en marin test site utanför Lysekil.