26 Feb 2018

Ny produkt - MIKE WaterNet Advisor

För att underlätta analys av och förbättra översikt över ert dricksvattennät lanserar DHI verktyget MIKE WaterNet Advisor. Verktyget stödjer såväl MIKE+s mdb-filer som EPANETs inp-format. Välkommen att lära mer om verktyget och vad det kan göra för er vid ett kostnadsfritt webinar! 

Med MIKE WaterNet Advisor kan modellen öppnas i ett enkelt webbgränssnitt. Anpassat för smartphone, surfplatta, laptop eller PC. 

I MIKE WaterNet Advisor kan olika scenarion sättas upp :

  • Avstängningsfall
  • Nya uttag
  • Maximal tillgänglig kapacitet
  • och mycket mera...

Modellen kan därefter köras för snabb analys, även ute i fält. 


Mer information på engelska finns här!