04 May 2017

Future City Flow har beviljats nya medel från Vinnova

Urbaniseringen utmanar vårt sätt att hantera vatten. Översvämningar och utsläpp av avloppsvatten är en fara för invånare och miljö. En hållbar stad kontrollerar sina flöden.
Projektet Future City Flow har med framgång genomförts i ett initieringsprojekt med stöd från Vinnova inom ramen för utlysningen: Utmaningsdriven innovation.


Nu är det klart att Future City Flow har beviljats medel för att ta nästa steg i projektet och i samverkan med våra partners utveckla ett beslutsstödsystem så att den hållbara staden kan kontrollera sina vattenflöden och minska risken för översvämningar och att orenat avloppsvatten släpps ut i miljön.

- Genom att ta fram verktyg för aktiv styrning av avloppssystem och beslutsstöd för effektiv åtgärdsplanering mot tillskottsvatten i avloppsnät vill vi bidra till att samhällets vattenhantering blir mer uthållig än den är idag, säger Marinette Hagman projektledare och vice forskningschef på Sweden Water Research.
- Nu finns tekniken att förverkliga visionerna från 90-talet. Ser fram emot att få lägga detta efterlängtade pussel, tillägger Lars-Göran Gustafsson Innovationschef på DHI Sverige.

Projektet genomförs under två år och har en totalbudget på 15,5 mkr varav Vinnova bidrar med 7,8 mkr. DHIs planerade arbetsinsats uppgår till ca 2,5 manår.

Samarbetspartners
Projektet är ett samarbete mellan: NSVA, Göteborgs kommun - Kretslopp och vatten, Water Innovation Accelerator, 4IT, Cactus Univeiw AB, Gryaab AB, DHI Sverige AB, Lunds Universitet (Institutionen för kemiteknik), Rhetikfabriken, Göteborgs kommuns stadsbyggnadskontor, VA Syd, SMHI och Sweden Water Research.