03 Apr 2017

Rapport från konnektivitetsstudie av djupa områden i Skagerrak publicerad hos Länsstyrelsen

Det nyinstiftade marina skyddade området Bratten ligger i de djupa delarna av svenska Skagerrak. 

På uppdrag av Länsstyrelsen i Västra Götaland har DHI genomfört en modelleringsstudie av spridning och konnektivitet hos populationer av marina organismer mellan Bratten och de två befintliga marina skyddade områdena i Gullmarsfjorden och Kosterhavets nationalpark. Syftet var också att lokalisera bra potentiella områden för utökning av de skyddade områdena, baserat på oceanografisk konnektivitet. 

Rapporten är nu publicerad hos Länsstyrelsen.